KVKK

Kişisel Verilerin Korunması 

Nano Asia Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme 

1 – Genel Olarak 

Nano Life Group Kozmetik Pazarlama ve Ticaret Ltd.Şti (“Nano Asia’’) nezdinde kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Nano Asia olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Nano Asia ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

2 – Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

Kişisel verileriniz, Nano Asia tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Nano Asia ve markalarının hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın genel nitelikli ve dahi özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilmektedir: 

 • Yeni ve ikinci el araç satışı, 
 • Satış sonrası hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesi, 
 • Toptan yedek parça ve aksesuar satışı, 
 • Sigorta, finansman hizmetlerinin temini, 
 • Araç koruma hizmetlerinin sağlanması, 
 • Lisansiye ve bayilik sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilmesi, 
 • Mail order ve virman talimatı da dahil olmak üzere tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 
 • Cari hesap kartı teşkili, 
 • Saatlik, günlük ve aylık araç kiralama hizmetlerinde, müşterilerimize; indirim, hediye çeki, ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, sadakat programları çerçevesinde ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket ve tele-satış uygulamaları, istatistiki analizler vasıtasıyla çeşitli avantajlar sağlanması, 
 • Tramer sorgulaması, finansal özgeçmiş sorgulaması, teklif verme gibi sözleşmenin ifası ve işin gereği bakımından gerekli işlemlerin yapılması, 
 • Hasar yönetimi gibi satış sonrası hizmetler yerine getirilebilmesi, 
 • Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunulması, 
 • Hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi, 
 • Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması, 
 • Kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi ve teknoloji hizmeti alınması maksadıyla konusunda uzman kuruluşların faydalarını müşterilerine sunulması, 
 • Kimliğinizin teyit edilmesi, 
 • Kanunun emredici hükmü gereği Emniyet birimleri gibi kamu kurumlarıyla araç kiralama bilgilerinin paylaşılması vb. yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
 • Hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme, 
 • Sistem ve uygulamalarımızın veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması,